© 2019 Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru

Parc y Ddraig, Canolfan Datblygu Pel Droed Cenedlaethol, Pentref Rhyngwladol Chwaraeon Casnewydd, Casnewydd, NP19 4RA | Ffôn: 01633 282 911

Gallwch ddiweddaru eich rhif CBDC ar eich tudalen proffil unwaith mae'r cais wedi ei gwblhau. Iawn
Mae hi'n amod fod gan yr holl hyfforddwyr iau a staff y clwb sydd yn dod i gysylltiad â phlant wiriad DBS cyfredol a dilys a rhif CBDC. Yn dibynnu ar y rôl, mae eich apwyntiad fel gwirfoddolwr yn amodol ar gwblhau gwiriad DBS boddhaol a chael cliriad gofynnol ar gyfer y gweithgaredd pêl-droed gan Ddiogelwch CBDC. Iawn
Ni fyddwch yn cael eich hysbysu gyda chyfleoedd gwirfoddoli newydd a bydd rhaid gwirio'r wefan am fwy o wybodaeth Iawn